April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВобт
 • НЕСРИН ИЛИЕВАобт
 • КРАСИМИР ЙОРДАНОВсваляне на корона и отпечатък
 • ИВАН ИВАНОВпротетика
 • ИСКРА ВЕЛИЧКОВАлечение
25
 • МЕХМЕД НИЯЗИЕВциментиране
 • ЯСЕН ЯНЕВполиране
 • СВЕТЛА ДРОХЛЕВАпротетика
26
 • СТОИМИР МИТКОВ
 • Росица Стефановаекстракция долен мъдрец
 • ПЛАМЕН ЦВЕТКОВлечение
 • АНТОАНЕТА ТОМОВАпротеза
 • ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВАобтурации
 • АДРИАН РУСЕВобт
27
28
 • БЛАГА СТОЯНОВАизпиляване
 • ЕЛКА БИКЯРОВА
 • СТЕФАН БОШНАКОВшини
 • СИЛВИЯ ВЪЛЧЕВА
 • Калина Султанска
 • ТЕОДОР ИВАНОВлечение
 • МАРГАРИТА ЗДРАВКОВАсмяна дев
29
 • Почива!
30
 • ДИАНА ГЕОРГИЕВАобт и коронка
 • МИГЛЕНА АДЖАМОВА
 • ХРИСТИЯН ХРИСТОВпреглед+обт+коронка
 • ЕЛИЦА СТАВРЕВАобт
 • НИНА ГОСПОДИНОВА
 • ЕДУАРД ХОБЕСЕРЯН
 • КРАСИМИР ЙОРДАНОВкорона, да си доплати по нзок за обт
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar