Дентална хирургия

– екстракция на еднокоренови зъби;

– екстракция на многокоренови зъби;

– инцизия на абсцеси и флегмони;

– следоперативни грижи за екстракционна рана ( дренаж, промивка, кюретаж).

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СПЕШЕН СТОМАТОЛОГ?